5 tháng "gần gũi" nhưng mãi chưa có con

5 tháng "gần gũi" nhưng mãi chưa có con

Tác giả VOV

VOV.VN - Bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn cho người vợ mong muốn có con thứ 2 nhưng đã 5 tháng vợ chồng "gần gũi" nhưng không có kết quả.