Ông Miura được tự quyết
Ông Miura được tự quyết

Lãnh đạo VFF khẳng định “quyền tự quyết về chuyên môn thuộc về HLV Miura là điều khoản cao nhất của hợp đồng khi ông trở thành HLV tuyển Việt Nam”.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close