GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đắng lòng Cát Linh- Hà Đông
Đắng lòng Cát Linh- Hà Đông

Tại Nhà ga chính tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông phải chăng sau này nên đặt một tấm bia đá ghi rõ đây là một dự án đã chậm tiến độ ngót nửa thập kỷ

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close