Cháy nhà ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

XÃ HỘI