Dòng sự kiện: Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021

Văn hóa phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để cạnh tranh trên trường quốc tế
Văn hóa phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để cạnh tranh trên trường quốc tế

VOV.VN - GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Trong thời kỳ hội nhập, văn hóa không chỉ là tài sản để cất giữ, để tự hào mà phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để có thể mở rộng hợp tác và cạnh tranh sòng phẳng trên trường quốc tế.

Văn hóa phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để cạnh tranh trên trường quốc tế

Văn hóa phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để cạnh tranh trên trường quốc tế

VOV.VN - GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Trong thời kỳ hội nhập, văn hóa không chỉ là tài sản để cất giữ, để tự hào mà phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để có thể mở rộng hợp tác và cạnh tranh sòng phẳng trên trường quốc tế.

Làm thế nào để khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc?
Làm thế nào để khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc?

VOV.VN - Làm thế nào để khơi dậy khát vọng dân tộc, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới? Phóng viên VOV bàn luận về vấn đề này với TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Làm thế nào để khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc?

Làm thế nào để khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc?

VOV.VN - Làm thế nào để khơi dậy khát vọng dân tộc, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới? Phóng viên VOV bàn luận về vấn đề này với TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Hy vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư sẽ tạo một cú hích rất lớn cho công tác văn hóa
Hy vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư sẽ tạo một cú hích rất lớn cho công tác văn hóa

VOV.VN - Các văn nghệ sĩ tiêu biểu đã bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11.

Hy vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư sẽ tạo một cú hích rất lớn cho công tác văn hóa

Hy vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư sẽ tạo một cú hích rất lớn cho công tác văn hóa

VOV.VN - Các văn nghệ sĩ tiêu biểu đã bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy dành cho văn hóa nhiều thời gian và nguồn lực hơn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy dành cho văn hóa nhiều thời gian và nguồn lực hơn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này sẽ có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực để góp phần chấn hưng văn hóa, đưa nền văn hóa Việt Nam bừng sáng và hòa vào dòng chảy của văn minh nhân loại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy dành cho văn hóa nhiều thời gian và nguồn lực hơn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy dành cho văn hóa nhiều thời gian và nguồn lực hơn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này sẽ có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực để góp phần chấn hưng văn hóa, đưa nền văn hóa Việt Nam bừng sáng và hòa vào dòng chảy của văn minh nhân loại.

"Cơ chế phù hợp với lòng người sẽ khơi dậy triệt để nhất động lực văn hoá của con người"
"Cơ chế phù hợp với lòng người sẽ khơi dậy triệt để nhất động lực văn hoá của con người"

VOV.VN - GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng khi có những chính sách, cơ chế phù hợp với lòng người chúng ta sẽ khơi dậy được triệt để nhất động lực văn hoá của con người trên mọi hoạt động, mọi khía cạnh của cuộc sống...

"Cơ chế phù hợp với lòng người sẽ khơi dậy triệt để nhất động lực văn hoá của con người"

"Cơ chế phù hợp với lòng người sẽ khơi dậy triệt để nhất động lực văn hoá của con người"

VOV.VN - GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng khi có những chính sách, cơ chế phù hợp với lòng người chúng ta sẽ khơi dậy được triệt để nhất động lực văn hoá của con người trên mọi hoạt động, mọi khía cạnh của cuộc sống...

Tổng Bí thư: Đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá
Tổng Bí thư: Đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ.

Tổng Bí thư: Đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá

Tổng Bí thư: Đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị cần quan tâm, dành nguồn lực thỏa đáng để đầu tư cho văn hóa; bởi văn hóa giữ vai trò điều tiết và định hướng sự phát triển của xã hội và cột mốc văn hóa trong tâm trí mỗi con người là cột mốc vững chắc nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị cần quan tâm, dành nguồn lực thỏa đáng để đầu tư cho văn hóa; bởi văn hóa giữ vai trò điều tiết và định hướng sự phát triển của xã hội và cột mốc văn hóa trong tâm trí mỗi con người là cột mốc vững chắc nhất.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước
Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước

VOV.VN - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra một số định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thời gian tới.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước

VOV.VN - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra một số định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thời gian tới.

“Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”
“Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”

VOV.VN - Hôm nay 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện chính trị văn hóa rất quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”.

“Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”

“Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”

VOV.VN - Hôm nay 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện chính trị văn hóa rất quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.