GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đẩy nhanh các dự án điện BOT
Đẩy nhanh các dự án điện BOT

VOV.VN - Một số dự án đã và đang trong giai đoạn chuẩn bị cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán để đạt những mốc tiến độ cụ thể trong năm 2015.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close