GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Độc đáo chợ phiên vùng cao Mẫu Sơn
Độc đáo chợ phiên vùng cao Mẫu Sơn

VOV.VN -Vào dịp lễ hàng năm, tại khu du lịch núi Mẫu Sơn lại diễn ra chợ phiên vùng cao Mẫu Sơn.Tại đây, bày bán đủ loại sản vật đặc trưng của núi rừng xứ Lạng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close