GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Bài 1: Nhức nhối hướng dẫn viên
Bài 1: Nhức nhối hướng dẫn viên

VOV.VN -Việc khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc đến miền Trung tăng đột biến nảy sinh nhiều biến tướng trong hoạt động hướng dẫn, kinh doanh lữ hành.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close