Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Bình yên đảo cò Thanh Miện

Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Bình yên đảo cò Thanh Miện

VOV.VN - Xác định vùng quê là nơi “đất lành, cò đậu” nên những người nông dân thoạt đầu là nhường những bờ tre, khoảnh vườn cho lũ chim về làm tổ.

Tin khác