Ảnh dự thi "Việt Nam trong tôi": Hà Giang mùa tam giác mạch

Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Hà Giang mùa tam giác mạch

VOV.VN - Ít khi tôi gọi nơi mình mới đặt chân đến lần đầu là miền thương nhớ bao giờ nhưng có lẽ Hà Giang với tôi đặc biệt hơn cả.

Tin khác