Ảnh dự thi "Việt Nam trong tôi": Người phụ nữ H'Mông

Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Người phụ nữ H'Mông

VOV.VN - Cơ duyên đưa tôi đến với Mù Cang Chải đó là vào một ngày mùa thu tháng 9/2016 - đúng mùa lúa chín của miền Sơn cước.

Tin khác