Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế?

Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế?

Tác giả VOV1

VOV.VN - Còn 2 ngày nữa là tròn một năm nước ta chính thức mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay?