GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Nhóm thanh niên dùng rìu truy sát
Nhóm thanh niên dùng rìu truy sát

Trần Huy Hoàng (22 tuổi) cùng 3 người khác lĩnh 15 năm tù giam vì dùng rìu, ống tuýp sắt đánh gục anh Lê Minh Đức tại quán internet.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close