Người thành công từ điện toán đám mây bằng triết lý “Dò đá qua sông“

Người thành công từ điện toán đám mây bằng triết lý “Dò đá qua sông“

VOV.VN -Là một trong 3 người sáng lập cộng đồng điện toán đám mây ở Việt Nam- Lê Quang Hiếu được Tổ chức điện toán đám mây nguồn mở thế giới đánh giá cao.