GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Và đây là Elon Musk
Và đây là Elon Musk

Người sáng lập Công ty vũ trụ SpaceX, tỉ phú Elon Musk, nói về cách Hệ thống vận tải liên hành tinh hoạt động và việc trồng cây trên sao hỏa.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close