APEC VIETNAM 2017

Tuyên bố chung Việt Nam - Chile

Tuyên bố chung Việt Nam - Chile

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ý chí của hai bên trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x