Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x