Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV khai mạc sáng 21/5 và diễn ra trong thời gian 20 ngày, họp phiên bế mạc vào ngày 15/6/2018." />

KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Quốc hội dành 12 ngày cho công tác xây dựng pháp luật và 3 ngày để tổ chất vấn và trả lời chất vấn với một số cải tiến nhằm tăng cường tranh luận.

Quốc hội khoá XIV còn 487 đại biểu

Quốc hội khoá XIV còn 487 đại biểu

VOV.VN - 2 người bị bác tư cách đại biểu, 3 đại biểu được cho thôi nhiệm vụ, 2 người bị mất quyền đại biểu và 2 đại biểu đã qua đời.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds