GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Điều hành tỷ giá nên theo hướng nào?
Điều hành tỷ giá nên theo hướng nào?

VOV.VN - Với lượng dự trữ ngoại hối đạt khoảng 63,5 tỷ USD, NHNN luôn chủ động các phương án điều hành tỷ giá, sẵn sàng can thiệp thị trường khi có vấn đề.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close