Từ khóa: "giải phóng mặt bằng"

Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù

Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù

VOV.VN - Sửa đổi Luật Đất đai 2013 xây dựng cơ chế giải phóng mặt bằng phù hợp đối với dự án phát triển kinh tế - xã hội và giá đền bù gần với giá thị trường.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds