GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Chuyện về Đội biệt động Bà Rá
Chuyện về Đội biệt động Bà Rá

VOV.VN -Đội biệt động Bà Rá đã giúp Trung đoàn tạo nên thời cơ chuẩn bị nhanh hơn; làm cho bộ đội có niềm tin chiến thắng khi biết hoạt động của địch.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close