Vũ Cát Tường tập luyện thế nào cho concert "Hôm nay Tường 30"?
VOV.VN - Để chuẩn bị cho concert “Hôm nay Tường 30”, Vũ Cát Tường đã có nhiều “lần đầu tiên”.