Phục dựng những tích cổ tại Duyệt Thị Đường
VOV.VN - Một số tiết mục được nghiên cứu phục dựng, phát triển và nâng cao từ hệ thống và chất liệu cung đình.