Grab Việt Nam hạ mức chiết khấu
Grab Việt Nam hạ mức chiết khấu

Grab Việt Nam vừa ra thông báo sẽ tạm thời chưa thực hiện việc thu hộ nộp nghĩa vụ thuế của tài xế Grab cho đến khi có thông báo mới của cơ quan thuế.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close