Thành phố nào trả lương cao nhất?
Thành phố nào trả lương cao nhất?

Theo báo cáo về nhu cầu tuyển dụng cao cấp tại Việt Nam quý 2/2014 của Navigos Search, mức lương được trả cao nhất trong quý 2 tại Tp.HCM là 161 triệu đồng/tháng, còn tại Hà Nội, mức lương cao nhất là 147 triệu đồng/tháng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close