Hoa Kỳ chính thức rút khỏi UNESCO
Hoa Kỳ chính thức rút khỏi UNESCO

Quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), công bố tháng 10/2017, có hiệu lực vào thứ Hai.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close