GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Bộ GD-ĐT đổi mới cơ chế thu học phí
Bộ GD-ĐT đổi mới cơ chế thu học phí

VOV.VN- Một trong nhóm vấn đang được Bộ GD-ĐT thực hiện là đổi mới cơ chế học phí. Mức thu học phí được xác định theo lộ trình tính đúng, tính đủ theo quy định.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close