Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 1)

 ++ Chúng ta sẽ học về chủ đề “Kinh tế” có tên “Thằng Bờm”  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 1)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 1)

 ++ Chúng ta sẽ học về chủ đề “Kinh tế” có tên “Thằng Bờm”  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta tiếp tục học về chủ đề “Thể thao”.  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 3)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta tiếp tục học về chủ đề “Thể thao”.  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)

Tiếp tục học về chủ đề “Thể thao”, chúng ta tìm hiểu về những tiếc nuối “vàng” tại ASIAT 16.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)

Tiếp tục học về chủ đề “Thể thao”, chúng ta tìm hiểu về những tiếc nuối “vàng” tại ASIAT 16.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 1)

Chúng ta sẽ học về chủ đề “Thể thao”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 1)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 1)

Chúng ta sẽ học về chủ đề “Thể thao”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)

Các bạn sẽ ôn tập lại chủ đề “Nghệ thuật”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)

Các bạn sẽ ôn tập lại chủ đề “Nghệ thuật”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 3)

 Trong tiết này, chúng ta ôn tập chủ đề “Lịch sử”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 3)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 3)

 Trong tiết này, chúng ta ôn tập chủ đề “Lịch sử”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 2)

Các bạn sẽ ôn tập về chủ đề “Phong tục”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 2)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 2)

Các bạn sẽ ôn tập về chủ đề “Phong tục”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)

 ++ Ở tiết này, chúng ta cùng ôn tập về chủ đề “Môi trường”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)

 ++ Ở tiết này, chúng ta cùng ôn tập về chủ đề “Môi trường”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)

Các bạn sẽ tìm hiểu về bữa cơm gia đình Việt Nam-nghệ thuật sống

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)

Các bạn sẽ tìm hiểu về bữa cơm gia đình Việt Nam-nghệ thuật sống

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)

Trong tiết này, chúng ta tìm hiểu về chiếc áo dài để biết về sự tinh tế trong nghệ thuật ăn mặc của người dân Việt Nam

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)

Trong tiết này, chúng ta tìm hiểu về chiếc áo dài để biết về sự tinh tế trong nghệ thuật ăn mặc của người dân Việt Nam