Dành cho trẻ em trình độ B2: Bài 6 (tiết 1)

Tại tiết này, các chúng ta sẽ học cấu trúc câu: Lúc thì, lúc lại - (Nghe âm thanh tại đây)

VOV_AllPage