GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Châu Âu đang tan ra từng mảnh
Châu Âu đang tan ra từng mảnh

VOV.VN - "Hôn mê sâu”, “cái chết lâm sàng”... là những từ ngữ đang được dùng để nói về châu Âu trước nguy cơ châu lục này đang tan ra từng mảnh.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP