Cánh đồng lớn vẫn... nhỏ
Cánh đồng lớn vẫn... nhỏ

Sau 2 năm Chính phủ khuyến khích dựng 'cánh đồng lớn' với nhiều ưu đãi, đến thời điểm này kỳ vọng về 'cánh đồng mẫu' vẫn chưa thành hiện thực.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close