Keo Nưa nơi mùa xuân đến sớm
Keo Nưa nơi mùa xuân đến sớm

VOV.VN -Hương sắc mùa xuân trên đỉnh Keo Nưa lại càng thắm đượm. Người dân ở Keo Nưa ngắm tuyết rơi trong tiết xuân để thêm yêu Tổ quốc.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close