Infographics

Hiểu đúng về 2019-nCoV
Hiểu đúng về 2019-nCoV

Các nhà khoa học đang giải mã virus corona mới (nCoV) để tìm biện pháp ứng phó. Đã có những thông tin cơ bản nhất về nCoV được công bố để người dân hiểu rõ.

GM_PC_CATE_RIGHT_1
GM_PC_CATE_RIGHT_5
GM_PC_CATE_LEFT_FLOATING
GM_PC_CATE_POPUP
Close