Tự chế iPhone 6S với giá 300 USD
Tự chế iPhone 6S với giá 300 USD

Để tạo ra một chiếc iPhone 6S cho riêng mình, Scotty Allen đã sử dụng 4 phần cơ bản để lắp ghép gồm màn hình, vỏ, pin và bo mạch chủ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close