Lộ nhiều thông tin về iPhone 11
Lộ nhiều thông tin về iPhone 11

Nhiều thông tin quan trọng và chưa từng xuất hiện vừa được một nhân viên của Foxconn gửi cho trang web chuyên đánh giá hiệu năng smartphone Antutu.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close