GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Cơ hội vẫn mở cho Palestine
Cơ hội vẫn mở cho Palestine

VOV.VN - Hội nghị kinh tế thịnh vượng tại Bahrain trong hai ngày qua tập trung bàn các giải pháp huy động 50 tỉ USD thúc đẩy kinh tế Palestine.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP