GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Chán chả buồn chết
Chán chả buồn chết

VOV.VN - Đến bây giờ Hà Nội đã tốn bao nhiêu núi tiền của, công sức, nhưng ngoài những chỗ cống hóa thì những chỗ kè bờ đá vẫn bốc mùi ngày càng khó ngửi...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close