Quyền Linh chán Showbiz?
Quyền Linh chán Showbiz?

Trong một bài phỏng vấn gần đây Quyền Linh đã phát biểu: “Nói thẳng tôi đã chán giới giải trí”.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close