GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Kiện toàn nhân sự chủ chốt 13 địa phương
Kiện toàn nhân sự chủ chốt 13 địa phương

Các địa phương: Hải Phòng, TPHCM, Hòa Bình, Tiền Giang, Quảng Trị, Thái Bình, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Hà Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Bình vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close