1000% cơ quan, don vi se mua sam cong bang hang viet

100% cơ quan, đơn vị sẽ mua sắm công bằng hàng Việt

VOV.VN - Đến năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước ưu tiên mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước khi mua sắm công.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trên cơ sở kết quả tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Cuộc vận động đến năm 2020. Cụ thể:

100% cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước ưu tiên mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước khi mua sắm công.

100% cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, định kỳ tuyên truyền về Cuộc vận động.

100% tổ chức đoàn thể các cấp tuyên truyền về Cuộc vận động và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động.

Cơ bản hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và hàng rào kỹ thuật trong thương mại nhằm khuyến khích, bảo vệ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước theo qui định của WTO.

90% các cơ sở kinh doanh thương mại bán hàng có niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giảm 50% so với năm 2014.

90% số xã ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu,vùng xa có cửa hàng bán hàng Việt phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

90% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên dùng hàng hóa thương hiệu Việt; trong đó, 100% cán bộ lãnh đạo các cấp gương mẫu ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Cũng tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  khẳng định: Cuộc vận động đã chuyển sang một giai đoạn mới, bên cạnh việc vận động nhân dân là việc thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chính vì vậy phải xác định trục của Ban chỉ đạo trong 5 năm tới là giám sát việc thực hiện đề án gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

“Mặt trận và các đoàn thể cần làm tốt vai trò vận động nhân dân, mỗi đoàn thể phải vận động đoàn viên, hội viên, giới của mình tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Hội Nông dân phải vận động hội viên nông dân tiêu dùng hàng Việt ngay từ đầu vào vật tư nông nghiệp. Trong thời gian tới, việc vận động phải mạnh mẽ hơn nữa. Cùng với đó cần có sự giám sát và phân công giám sát giữa Mặt trận và các đoàn thể”- ông Nguyễn Thiện Nhân nói.  

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các đầu mối liên quan sớm xây dựng khẩu hiệu về cuộc vận động sao cho phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế thị trường. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, mỗi người tiêu dùng, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan ưu tiên dùng hàng Việt Nam tốt./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close