1.172 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá

Tổng truy thu, truy hoàn, phạt 394,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 79 tỷ và giảm lỗ 2.433,8 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong các tháng qua, Bộ đã thanh, kiểm tra tại 35.128 doanh nghiệp, truy thu, phạt, truy hoàn tổng cộng 6.511 tỷ đồng tiền thuế, giảm khấu trừ 913,9 tỷ đồng, giảm lỗ 8.273 tỷ đồng.

Tổng số thuế truy thu và phạt đã nộp vào ngân sách là 2.987,6 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 1.172 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá, có hoạt động giao dịch liên kết với tổng số truy thu, truy hoàn, phạt 394,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 79 tỷ và giảm lỗ 2.433,8 tỷ đồng.

Đối với khối các ngân hàng thương mại và tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra và đôn đốc nợ thuế tại 56 đơn vị hội sở và chi nhánh ngân hàng thương mại, xử lý truy thu và phạt 105 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đôn đốc nộp vào ngân sách 1.431 tỷ đồng số thuế nợ đọng đồng thời kiểm tra, đôn đốc nợ thuế tại 88 tập đoàn, tổng công ty, xử lý truy thu 576,7 tỷ đồng, bao gồm cả 267,5 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng./.

Tin liên quan

Kiểm soát chặt việc chuyển giá từ năm 2012
Kiểm soát chặt việc chuyển giá từ năm 2012

Biện pháp được chú trọng là cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan với các địa phương để nhận diện và đấu tranh hiệu quả với chuyển giá.

Kiểm soát chặt việc chuyển giá từ năm 2012

Kiểm soát chặt việc chuyển giá từ năm 2012

Biện pháp được chú trọng là cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan với các địa phương để nhận diện và đấu tranh hiệu quả với chuyển giá.

Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước
Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước

Ngành thuế sẽ kiên quyết xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến chuyển giá ở DN trong nước và FDI để răn đe, làm gương cho DN khác.

Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước

Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước

Ngành thuế sẽ kiên quyết xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến chuyển giá ở DN trong nước và FDI để răn đe, làm gương cho DN khác.

Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng
Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng

Ngoài gây thất thu thuế, tình trạng chuyển giá còn gây nên cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó thị trường.

Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng

Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng

Ngoài gây thất thu thuế, tình trạng chuyển giá còn gây nên cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó thị trường.