50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Đứng đầu danh sách này gồm: Tập đoàn Hà Đô, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty cổ phần Vincom, Cao su Đà Nẵng, Nhựa Bình Minh, Vinacafe Biên Hòa…

Hôm nay (14/6), tại TP HCM đã diễn ra lễ công bố “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2012 (Top 50). Kết quả được dựa trên khảo sát chuyên sâu và xếp hạng doanh nghiệp thường niên do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện.

Đứng đầu danh sách 50 Công ty kinh doanh tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 gồm: Tập đoàn Hà Đô, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty cổ phần Vincom, Cao su Đà Nẵng, Nhựa Bình Minh, Vinacafe Biên Hòa…

Khảo sát được tiến hành theo hai phương pháp định lượng và định tính, nhằm đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh các công ty thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, căn cứ vào 4 chỉ số tăng trưởng gồm: doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên vốn bình quân 3 năm 2009-2011.

Ngoài ra, các công ty niêm yết được khảo sát phải đáp ứng 3 tiêu chí: giá trị vốn hóa trên thị trường từ 500 tỷ đồng trở lên, doanh thu mỗi năm trong 3 năm 2009-2011 đạt từ 200 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận sau thuế mỗi năm từ năm 2009 đến nay đạt 20 tỷ đồng trở lên.

Việc công bố “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” nhằm đánh giá những điểm mạnh và điểm hạn chế trong mô hình kinh doanh, cách thức quản trị doanh nghiệp, tầm nhìn của nhà lãnh đạo doanh nghiệp qua giai đoạn kinh tế 3 năm 2009-2011. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục duy trì lợi thế kinh doanh và quản trị sẵn có, cũng như nhìn lại những hạn chế hoặc rủi ro trong chiến lược ở những giai đoạn phát triển tiếp theo./.