8 tháng, ngân sách nhà nước bội thu gần 252.000 tỷ đồng

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8/2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước đạt 956,5 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư 251,7 nghìn tỷ đồng.