APEC luôn nỗ lực theo đuổi đổi mới và sáng tạo trong thương mại

VOV.VN - Kể từ khi thành lập năm 1989 đến nay, APEC luôn nỗ lực hết mình theo đuổi đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đưa ra tại Hội nghị APEC về thương mại và sáng tạo diễn ra ngày 19/5 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế thành viên APEC đã có bước phát triển nhanh chóng và vượt bậc.

Thương mại trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ được ghi nhận đã tăng 6,7 lần với tổng giá trị khoảng 20.000 tỷ vào năm 2015; mức thuế trung bình đã giảm đáng kể từ 17% vào năm 1989 xuống 5,6% vào 2014 nhờ tăng cường quan hệ thương mại song phương và đa phương cũng như sự gia tăng của các thỏa thuận thương mại trong và ngoài khu vực.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và khu vực có nhiều thay đổi sâu sắc, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều biến đổi về chất không giống bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào trước đó, các nền kinh tế đang hướng đến tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mối sáng tạo.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đổi mới sáng tạo, nhìn chung được  hiểu là “cải thiện hoặc tạo ra các sản phẩm, quy trình, dịch vụ, mô hình kinh doanh và tổ chức” được kỳ vọng trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế nhờ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nói rộng hơn, tăng cường lợi thế và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. 

Một điều đáng lưu ý là đổi mới sáng tạo không chỉ liên quan đến các yếu tố công nghệ mà còn gồm các các  yếu tố phi công nghệ, có mối quan hệ chặt chẽ với một loạt các lĩnh vực bao trùm và phức tạp như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường tài chính, hệ thống giáo dục, nghiên cứu và phát triển (R&D), hệ thống pháp luật, sở hữu trí tuệ, thuế…

Với tính chất phức tạp và bao trùm như vậy, thương mại, được coi là một trong những nhân tố thúc đẩy quan trọng giúp định hình chính sách và chiến lược về đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Ngược lại, thương mại nói chung, thương mại hóa các đổi mới sáng tạo nói riêng cũng góp phần tăng cường quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cảnh báo, ngoài các cơ hội mà đổi mới sáng tạo mang lại, chúng ta cần nhận thức được các khó khăn, thách thức tiềm ẩn. Đó có thể là sự gia tăng khoảng cách giữa các nền kinh tế phát triển và kém phát triển, khoảng cách giàu nghèo, bất công và bất ổn xã hội, bóp méo thị trường lao động...

Nhận thức được cơ hội và thách thức mà đổi mới sáng tạo mang lại, các thành viên APEC đã nỗ lực hết mình theo đuổi đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững và sáng tạo.

Năm 2014, các Nhà Lãnh đạo APEC đã ra Tuyên bố APEC về Phát triển sáng tạo, Cải cách và Tăng trưởng  kinh tế trong đó nhấn mạnh phát triển sáng tạo thông qua thúc đẩy hợp tác về khoa học và đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi chuyển giao, phổ biến và thương mại hóa công nghệ; thúc đẩy sử dụng và thương mại hóa sở hữu trí tuệ và đảm bảo thực thi luật về quyền sở hữu trí tuệ; cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo…

Chiến lược APEC 2015 về Củng cố Tăng trưởng Chất lượng một lần nữa tái khẳng định đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Để hiện thực hóa cam kết này, các nền kinh tế cần tạo thuận lợi cho dòng chảy tự do của vốn, con người, ý tưởng, công nghệ, hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới theo cách thúc đẩy cạnh tranh.

Ngoài các chính sách và chiến lược về  thương mại và đầu tư, các chính phủ cũng cần phải xây dựng các nguyên tắc cốt lõi về chính sách đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, dựa trên chính sách của chính phủ, doanh nghiệp có thể huy động tối đa các nguồn lực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trên tinh thần đó, Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo giữa các nền kinh tế thành viên APEC hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững; tạo ra cơ hội đối thoại cởi mở thẳng thắn giữa các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC với đại diện giới doanh nghiệp về thúc đẩy thương mại và sáng tạo; cũng như xem xét các hoạt động APEC có thể tiến hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng đổi mới sáng tạo trong khu vực./.

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC 2017
Khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC 2017

VOV.VN - Các thành viên APEC thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về 4 chủ đề ưu tiên, đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác, dự báo viễn cảnh khu vực...

Khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC 2017

Khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC 2017

VOV.VN - Các thành viên APEC thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về 4 chủ đề ưu tiên, đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác, dự báo viễn cảnh khu vực...

Hội thảo APEC về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng
Hội thảo APEC về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng

VOV.VN - Các nội dung chính được trao đổi tại Hội thảo bao gồm: đối tác công – tư, đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, xử lý nước thải, quản lý rủi ro…

Hội thảo APEC về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng

Hội thảo APEC về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng

VOV.VN - Các nội dung chính được trao đổi tại Hội thảo bao gồm: đối tác công – tư, đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, xử lý nước thải, quản lý rủi ro…

APEC 2017: Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực
APEC 2017: Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực

VOV.VN - Một trong những lựa chọn chiến lược của nhiều nền kinh tế thành viên APEC là phát triển bền vững và mạnh mẽ ngành công nghiệp hỗ trợ.

APEC 2017: Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực

APEC 2017: Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực

VOV.VN - Một trong những lựa chọn chiến lược của nhiều nền kinh tế thành viên APEC là phát triển bền vững và mạnh mẽ ngành công nghiệp hỗ trợ.