Ban Kinh tế Trung ương: Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Nguyễn Đức Hiển cho rằng, thực tiễn 35 năm qua tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ 3 - Industry Summit 4.0 với chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số” tổ chức từ ngày 9/11 đến ngày 6/12, sáng nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo chuyên đề tư duy và cách tiếp cận mới về Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển chủ trì hội thảo. 

Tham luận tại hội thảo, nhiều ý kiến nhận định, qua 35 năm đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Việt Nam đã có bước chuyển đổi sâu sắc. Từ một quốc gia kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, đến nay Việt Nam đã thuộc nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình, vị thế trên trường quốc tế ngày càng cải thiện và được đánh giá cao.

Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế ngành và nội ngành chuyển biến tích cực theo hướng CNH, HĐH; cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo; một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu có quy mô lớn, chiếm vị trí vững chắc trên thị trường thế giới; năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp tăng lên, phát triển công nghiệp từng bước đi vào chiều sâu. Tuy vậy, quá trình CNH, HĐH đất nước còn chậm, năng lực và trình độ công nghệ của nền kinh tế còn thấp, việc tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt mục tiêu đề ra , chưa thu hẹp được khoảng cách phát triển và bắt kịp các nước trong khu vực...

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, thực tiễn 35 năm qua tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về CNH, HĐH cần phải tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn, đạt được các mục tiêu đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII. Bên cạnh đó, bối cảnh tác động đến công nghiệp hóa nước ta trong giai đoạn mới còn chịu tác động của cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vẫn hợp tác, thoả hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn.

Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần nhận diện được bối cảnh và các xu thế lớn của CNH, HĐH trong thời đại ngày nay để có những tư duy và tiếp cận mới về CNH, HĐH, trong đó có một số vấn đề lớn đặt ra như: việc phục hồi kinh tế sau đại dịch; yêu cầu bảo đảm độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế; về xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh; cách thức để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực cũng phải thay đổi khi Việt Nam tham gia các FTA cũng như việc ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam nếu chúng ta quyết tâm đổi mới tư duy và xây dựng được chiến lược phát triển rút ngắn phù hợp.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải yêu cầu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam phải đặt trong bối cảnh mới, trong chuỗi sản xuất, kinh doanh toàn cầu đã thay đổi; chính vì vậy thời gian tới các Bộ ngành địa phương cần hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật làm nền tảng, tạo động lực phát triển công; phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn lực để phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, trên nguyên tắc dựa trên lợi thế của đất nước, hình thành chuỗi cung ứng trong nước; nâng cao năng lực và tính chủ động của các địa phương, tăng cường liên kết giữa các địa phương, các vùng; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và mức độ thông minh./.

Tin liên quan

Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0
Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chuyển đổi số đưa Đà Nẵng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Chuyển đổi số đưa Đà Nẵng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Chuyển đổi số không cần nhiều cơ sở vật chất mà chính là thay đổi tư duy. Với tiềm năng, kinh nghiệm và lợi thế sẵn có, thành phố Đà Nẵng có nhiều thuận lợi thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số đưa Đà Nẵng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số đưa Đà Nẵng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Chuyển đổi số không cần nhiều cơ sở vật chất mà chính là thay đổi tư duy. Với tiềm năng, kinh nghiệm và lợi thế sẵn có, thành phố Đà Nẵng có nhiều thuận lợi thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Tăng cường phát triển kỹ năng phục vụ chuyển đổi sang Cách mạng công nghiệp 4.0
Tăng cường phát triển kỹ năng phục vụ chuyển đổi sang Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Việt Nam cần phát triển các chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề chuyên biệt để tạo điều kiện cho công cuộc chuyển đổi sang cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng năng suất của người lao động và khả năng cạnh tranh của quốc gia.

Tăng cường phát triển kỹ năng phục vụ chuyển đổi sang Cách mạng công nghiệp 4.0

Tăng cường phát triển kỹ năng phục vụ chuyển đổi sang Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Việt Nam cần phát triển các chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề chuyên biệt để tạo điều kiện cho công cuộc chuyển đổi sang cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng năng suất của người lao động và khả năng cạnh tranh của quốc gia.