Bảo hiểm thất nghiệp được chi trả như thế nào?
VOV.VN -Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.