Hà Nội điều chỉnh 17 dự án thu hồi đất năm 2021 

VOV.VN - Trên cơ sở rà soát yêu cầu sử dụng đất phát sinh trong năm, thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21 ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,19ha

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, sáng 23/9, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.

Trên cơ sở rà soát yêu cầu sử dụng đất phát sinh trong năm, thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21 ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,19ha; đồng thời, bổ sung danh mục 623 dự án thu hồi đất với diện tích 1.942,9ha và 352 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 486,11ha. 

Theo UBND thành phố, đến hết ngày 15/7/2021, số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố là 151 dự án, diện tích là 483,18 ha; số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 706 dự án, diện tích 1.833,26 ha. Như vậy, kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn thành phố là 857 dự án với diện tích 2,316,44ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND thành phố. 
 
Trên cơ sở đó, kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án thu hồi đất được áp dụng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bố dự toán ngân sách thành phố năm 2021 của HĐND thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2021.
 
Trong năm thực hiện, UBND thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tinh cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp tiếp theo./.

Tin liên quan

Hà Nội thu hồi 2033m2 đất lấn chiếm tại 46 Liễu Giai để xây trường học
Hà Nội thu hồi 2033m2 đất lấn chiếm tại 46 Liễu Giai để xây trường học

VOV.VN - 2033m2 đất do các hộ dân lấn chiếm tại 46 Liễu Giai sẽ được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) thu hồi để xây trường học.

Hà Nội thu hồi 2033m2 đất lấn chiếm tại 46 Liễu Giai để xây trường học

Hà Nội thu hồi 2033m2 đất lấn chiếm tại 46 Liễu Giai để xây trường học

VOV.VN - 2033m2 đất do các hộ dân lấn chiếm tại 46 Liễu Giai sẽ được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) thu hồi để xây trường học.

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa
Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

VOV.VN -Theo UBND Thành phố Hà Nội các dự án điều chỉnh do nguồn thu từ việc đấu giá không cao hoặc thực hiện tiến độ chậm

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

VOV.VN -Theo UBND Thành phố Hà Nội các dự án điều chỉnh do nguồn thu từ việc đấu giá không cao hoặc thực hiện tiến độ chậm

Hà Nội: Trả tài sản 12 xe ô tô bị giữ khi cưỡng chế thu hồi đất
Hà Nội: Trả tài sản 12 xe ô tô bị giữ khi cưỡng chế thu hồi đất

VOV.VN -12 xe ô tô con bị giữ khi cưỡng chế thu hồi đất tại Ga ra Quang Quế  được chính quyền phường Cổ Nhuế 2 trao trả. Tuy nhiên, một số niêm phong bị bong

Hà Nội: Trả tài sản 12 xe ô tô bị giữ khi cưỡng chế thu hồi đất

Hà Nội: Trả tài sản 12 xe ô tô bị giữ khi cưỡng chế thu hồi đất

VOV.VN -12 xe ô tô con bị giữ khi cưỡng chế thu hồi đất tại Ga ra Quang Quế  được chính quyền phường Cổ Nhuế 2 trao trả. Tuy nhiên, một số niêm phong bị bong