BIDV hỗ trợ 2.400 tỷ đồng cho 3 ngân hàng hợp nhất

Bên cạnh đó, BIDV còn cấp tín dụng qua thị trường liên ngân hàng và cử 3 Phó Tổng Giám đốc trực tiếp vào làm việc với cả 3 ngân hàng.

Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV, lộ trình hợp nhất của 3 ngân hàng thương mại cổ phần là Sài Gòn (SCB), Tín Nghĩa (TNB) và Đệ Nhất - Ficombank (FCB) sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm. Trong đó, năm đầu là thời gian dành cho tái cơ cấu, hai năm tiếp theo nếu hoạt động tốt thì củng cố để phát triển.

Nội dung tập trung vào các công việc như: Giám sát hoạt động chi trả cho người gửi tiền; tham gia công tác quản lý, điều hành và kiểm soát trong đó có điều hành hoạt động, nâng cao khả năng quản trị, kiểm soát tài sản đảm bảo nợ cho các khoản cấp tín dụng, đầu tư tài chính và vốn.

Sau hợp nhất, BIDV cũng đề nghị đưa cơ quan kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực để kiểm toán xác định giá trị thực của 3 ngân hàng này; đánh giá tái cấu trúc thực của các cổ đông; đánh giá thực các tài sản đã có, tách biệt hai khoản chất lượng tín dụng và khoản đầu tư tài chính gồm trái phiếu và cổ phiếu; đánh giá quản trị hoạt động của ngân hàng mới./.