Bình Định cho vay lãi suất ưu đãi đối với Dự án bảo vệ môi trường

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định khuyến khích cho vay lãi suất ưu đãi thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh. Quỹ này là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Năm 2023 và các năm tiếp theo, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định triển khai cho vay ưu đãi, mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư và không quá 3,5 tỷ đồng/dự án (tăng dần cho những năm sau). Lãi suất cho vay 3,3%/năm hoặc 2,5%/năm nếu có bảo lãnh của Ngân hàng và thời gian cho vay tối đa không quá 5 năm. Đối tượng cho vay là các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có nhu cầu và đề nghị vay vốn để đầu tư dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, gồm: Các dự án thuộc các ngành nghề như thu gom rác thải; xử lý và tiêu hủy rác thải; thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp; tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.

Các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng được vay vốn lãi suất ưu đãi từ Quỹ này. Đó là các ngành nghề như: cung cấp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thiết bị quan trắc môi trường. Ngoài ra, Quỹ này cũng xem xét cho vay ưu đãi đối với dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu sạch, nhiên liệu tái tạo; sản xuất cung cấp thiết bị xử lý nước thải tại chỗ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình; sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa…

Ông Mai Khoa, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang hoàn thiện thủ tục cho vay 2 dự án: “Tôn chỉ mục đích của quỹ là để cho vay các hoạt động bảo vệ môi trường trong địa bàn tỉnh để góp phần làm cho vệ sinh môi trường xanh, sạch. Hiện tại cũng đang khuếch trương, thông tin và gửi các thông báo, xuống tiếp cận, giới thiệu cũng có nhiều doanh nghiệp đến tiếp cận. Năm 2023 này chắc có 2 dự án, dự án cho vay cỡ 3,5 tỷ đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030
Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030

VOV.VN - Để hiện thực hóa Luật Bảo vệ môi trường 2020 và phục vụ phát triển bền vững của ngành thủy sản, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030

VOV.VN - Để hiện thực hóa Luật Bảo vệ môi trường 2020 và phục vụ phát triển bền vững của ngành thủy sản, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Thông qua dự án Nghị quyết trình UBTVQH về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
Thông qua dự án Nghị quyết trình UBTVQH về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022.

Thông qua dự án Nghị quyết trình UBTVQH về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Thông qua dự án Nghị quyết trình UBTVQH về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022.

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?
Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

VOV.VN - Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn và kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ. 

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

VOV.VN - Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn và kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ.