Bo Cong thuong phan dau can bang can can thuong mai vào năm 2020

Bộ Công thương phấn đấu cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020

VOV.VN -Bộ Công Thương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 6,5-7,0%.

Bộ Công thương vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 6,5-7,0%, giai đoạn 2021-2030 đạt 7,5-8,0%. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 15% năm; kiểm soát nhập siêu ở mức dưới 5% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của thương mại trong nước vào GDP của cả nền kinh tế: tới năm 2020 chiếm tỷ trọng khoảng 15%, tới năm 2030 khoảng 16%.

bo cong thuong phan dau can bang can can thuong mai vao nam 2020 hinh 1Bộ Công Thương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 6,5-7,0% (ảnh: báo Hải quan)

Bộ Công Thương cho biết, mục tiêu tái cơ cấu ngành công thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành; Nghiên cứu đổi mới mô hình, tổ chức hoạt động của ngành, xây dựng mô hình quản lý Nhà nước về năng lượng hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nội dung chính của kế hoạch bao gồm: Đổi mới cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch; Nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển khoa học công nghệ; Xây dựng Đề án Tái cơ cấu và Kế hoạch hành động thực hiện các nội dung tái cơ cấu theo từng lĩnh vực./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close